Het kabinet gaat een zogenoemde rekening-courantmaatregel uitwerken. Veel DGA’s lenen grote bedragen van hun eigen vennootschappen. Het kabinet is van mening dat door te lenen van de eigen vennootschap, DGA’s belastingheffing in box 2 langdurig kunnen uitstellen.

Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen vennootschap aan de DGA’s is zeer bewerkelijk en Ieidt in de praktijk tot veel tijdrovende discussies. Daarom kondigt het kabinet tegelijkertijd met het pakket Belastingplan 2019 een specifieke maatregel aan die lenen boven een bedrag van € 500.000 van de eigen vennootschap ontmoedigt.

Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

  • Als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat DGA’s de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap.

Advies

Heeft u een eigen woning lening bij uw eigen BV of een ander soort lening, neem op tijd actie om tot een aflossing plan te komen, mocht het kabinet dit doorzetten. Tot 2019 kunt u nog “uit dividenden” tegen 25% daarna wordt het percentage verhoogd.

Hauwert 95 • 1691 EC Hauwert - Barbara Strozzilaan 201 • 1083 HN Amsterdam
Tel: +31 (0)229 - 820 020 • Mobiel: +31 (0)6 - 538 62 678 • Fax : +31 (0)229 - 820 021

E-mail: secretariaat nes account
Route naar nes account
Privacy verklaring: klik hier

logo-footer

        

© 2024 - alle getoonde werken zijn auteursrechtelijk beschermd - Design & Bouw door de ReclameSjef. Hosting: De Smeth en Kok